• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

 

 

Beste bezoeker,

 

Om deze nieuwe website te financieren hebben we uw hulp hard nodig.

Indien u ons zou willen steunen, verzoeken we u om een vrijblijvende gift.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL92 INGB 0002 465462

ten name van Stichting Cinemusica, Lelystad.

Wij danken u alvast voor uw genereuze hulp en hopen dat u met interesse

en plezier onze website blijft bezoeken.

 

Stichting Cinemusica